Տնօրեն

Վ.Խաչատրյան

“Երևանի Գ.Չաուշի անվան հ.188 հիմնական դպրոց” ՊՈԱԿ –ի
տնօրենի պաշտոնավարման ժամկետ

06.09.2016թ.-06.09.2021թ. /հիմք՝ քաղաքապետի 06.09.2016թ. N 3143-Ա որոշում/